Na biezaco  
     Specjalizacja
     Listy referencyjne  
     Kontakt  
 
 
 
 

Uslugi

 

Doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania

I. dofinansowania z publicznych srodków krajowych i wspólnotowych w formie dotacji:

 • wizyty konsultacyjno-doradcze w uzgodnionym terminie u Klienta, polaczone z:

  - prezentacja zakresów programów dotacyjnych
  - zapoznaniem sie z potrzebami Zamawiajacego
  - przedstawieniem Zamawiajacemu ogólnych zasad przyznawania Dotacji
  - okresleniem przedmiotu, formy i wartosci wnioskowanej Dotacji
   

 • sporzadzenie na podstawie uzgodnien z Klientem wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu

 • sporzadzenie na podstawie uzgodnien z Klientem Informacji Dodatkowej – Biznes Planu

 • dostarczenie wniosku wraz z niezbednymi zalacznikami do Regionalnej Instytucji Finansujacej wlasciwej
  dla lokalizacji projekt – przedlozenia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

 • przedstawienia Klientowi zasad dotyczacych wyplaty dofinansowania i rozliczenie Projektu

II. sporzadzanie dokumentacji niezbednej do otrzymania kredytów inwestycyjnych

III. prezentacje/szkolenia dla przedsiebiorców
IV. sporzadzanie publikacji prasowych
V. weryfikacja wniosków dotacyjnych

 


 

Uslugi projektowe

W zakresie uslug projektowo-kosztorysowych przygotowuje:

 • kosztorysy uproszczone

 • kosztorysy inwestorskie

 • kosztorysy szczególowe

 • dokumentacje techniczna pod zgloszenia/pozwolenia na budowe

Ponadto wydaje opinie techniczne dotyczace budynków i budowli oraz prowadzi nadzory budowlane i autorskie.

 


 

Szkolenia

Firma swiadczy uslugi szkolenia/prezentacje w nastepujacym zakresie:

 • pozyskiwania dotacji ze srodków publicznych i UE przez male i srednie przedsiebiorstwa

 • doradztwa gospodarczego (jak zalozyc swoja firme: przepisy, wskazanie zapotrzebowania na rynku)

 • przygotowania pracowników do rozmów kwalifikacyjnych

 • przygotowania CV i listów motywacyjnych

 • formulowania opisu stanowisk

 • psychologicznych aspektów decyzji kadrowych

 


 

Dotychczasowymi nabywcami uslug sa:

 • mikro/male/srednie przedsiebiorstwa

 • organizacje pozarzadowe

 • zwiazki wyznaniowe

 • Urzedy Miast i Gmin.

Zakres dzialania uslug swoim obszarem obejmuje:

 • województwa: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie

zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.

do góry strony

 

es studio 2005